Zbigniew Kulesza :-)

W przypadku wątpliwości i pytań proszę o kontakt emailem (kulesza@dmcs.pl) lub osobisty (KMiTI pok. 56, budynek B18 przy ul. Wólczańskiej 221/223 Politechniki Łódzkiej w Łodzi, patrz też informacje o mnie tutaj)

Tematy prac inżynierskich i magisterskich
oferowane w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych przez Zbigniewa Kuleszę

Zastrzegam sobie prawo do pomysłów tematów umieszczonych na tej stronie, za wyjątkiem tematów udostępnionych przez osoby trzecie (np. firmę ASTOR)

UEP - Układy elektroniki przemysłowej SMiUP - Systemy mikroprocesorowe i układy programowalne UiSS - Układy i systemy scalone

Tematy poniżej są zastrzeżone wyłącznie dla osób określonych w kolumnie "kierujący pracą"! Nie wolno ich kopiować dla użytku z innymi osobami prowadzącymi (opiekunami i promotorami prac).
Tematy wymagaja zatwierdzenia przez Komisję Dydaktyki - jest to jedynie wersja nieoficjalna, mogąca służyc jako przykład!

Tematy prac inżynierskich i magisterskich

należy zgłaszać się w sprawie prac dyplomowych do kulesza@dmcs.pl

Tematy (2020.11.06.) - zatwierdzone, do wyboru (z podziałem stopień I i II)

studia inżynierskie (S1)

10

Układ do głosowania na zwody w trójboju siłowym z wykorzystaniem komputera Raspberry Pi

Voting system for a Powerlifting competition using a Raspberry Pi computer

 zarezerwowany

11

Lampka sześcienna wykonana z diod LED zaprogramowana przy użyciu modułu Arduino

Cube lamp created from LED diodes programmed with Arduino module

  zarezerwowany

12

Mikroprocesorowy sterownik do serwomechanizmu

Microprocessor controller for servo

  zarezerwowany

13

Stacja pogodowa IoT

IoT Weather Station

  zarezerwowany

14

Zastosowanie ultradźwiękowych czujników odległości w pomiarach geometrycznych pomieszczeń

The usage of ultrasonic distance sensors in geometrical measurements of a room

  zarezerwowany

15

Stacja pogodowa z ekranem E Ink

Weather station with E Ink diplay

  zarezerwowany

16

System aktywnego tempomatu z funkcją AEB (automatic emergency braking) dla modelu autonomicznego samochodu

Cruise Control System with AEB (Automatic Emergency Braking) for autonomus car model

  zarezerwowany

17

Projekt i realizacja modelu urządzenia do wykonywania testów IP z wykorzystaniem sterownika PLC

Design and implementation of the device model to test IP restistance using the PLC

  zarezerwowany

18

Stacja pogodowa z wykorzystaniem mikrokontrolera 8-bitowego

Weather station using an 8-bit microcontroller

 

19

Stacja pogodowa z transmisją danych do aplikacji mobilnej

Weather station with data transmission to the mobile application

 

20

Miernik opadów atmosferycznych do stacji pogodowej

Precipitation meter for the weather station

 

21

Miernik szybkości przepływu powietrza do stacji pogodowej

Air flow rate meter for weather station

 

22

Przenośny oscyloskop z wykorzystaniem procesora 8-bitowego

Portable oscilloscope using an 8-bit processor

 

23

Generator sygnałów arbitralnych z wykorzystaniem procesora 8-bitowego

Arbitrary signal generator using an 8-bit processor

 

24

Ładowarka akumulatorów z pomiarem parametrów poszczególnych ogniw

Battery charger with measurement of the parameters of individual cells

 

25

Elektroniczny obwód powerbanku dla przenośnych urządzeń

Electronic powerbank circuit for portable devices

 

26

Monitor przesyłek kurierskich z wykorzystaniem niskomocowego mikrokontrolera

Courier shipments monitor with the use of a low-power microcontroller

 

27

Miernik zanieczyszczenia powietrza do stacji pogodowej

Air pollution meter for weather station

 

28

Zastosowanie mikrokontrolera AVR do sterowania urządzeniem domowego użytku

Application of the AVR microcontroller to control the home appliance

 

29

Elektroniczny czytnik książek

Electronic book reader

 

30

Bezprzewodowa transmisja dźwięku do słuchawek stereofonicznych

Wireless audio transmission to stereo headphones

 

31

Elektroniczna poziomica

Electronic spirit-level

 

32

Miernik poboru energii elektrycznej z rejestracją danych pomiarowych

Electricity consumption meter with measurement data recording

 

33

System alarmowy z wykorzystaniem mikrokontrolera AVR

Alarm system using the AVR microcontroller

 

34

Centrala alarmowa z rejestracją i zdalnym powiadomieniem o zdarzeniach

Alarm control panel with recording and remote notification of events

 

35

Monitor parametrów akwarium słodkowodnego

Monitor freshwater aquarium parameters

 

36

Sterownik urządzeń akwarystycznych z wykorzystaniem mikrokontrolera AVR

The controller of aquarium devices using the AVR microcontroller

 

37

Sterownik parametrów hodowli roślin egzotycznych

Exotic plant breeding parameters controller

 

 

 

 

 

studia magisterskie (S2)

1

Badania i kompensacja pomiarów wysokościomierza lotniczego

The research and chargeback of measurements of the aircraft altimeter

  zarezerwowany

2

Badania algorytmów i efektywności układu ładowania do akumulatorów

Research on algorithms and efficiency of the charging system for batteries

 

3

Badania sprawności obwodów balanserów akumulatorów

Research on the efficiency of battery balancer circuits

 

4

Analiza sprawności obwodu ładowania akumulatorów z wykorzystaniem energy harvesting

Analysis of the efficiency of the battery charging circuit with the use of energy harvesting

 

5

Analiza efektywności przełączania zadań we FreeRTOS z wykorzystaniem procesorów ARM

Analysis of the effectiveness of task switching in FreeRTOS using ARM processors

 

6

Badania zastosowania systemu FreeRTOS w zastosowaniach intensywnej obsługi przerwań

Research on the use of the FreeRTOS system in interrupt intensive applications

 

7

Optymalizacja obliczeń do zastosowań DSP dla procesorów 8-bitowych

Optimization of computation for DSP applications for 8-bit processors

 

8

Opracowanie algorytmów przetwarzania DSP z wykorzystaniem specyficznych zasobów procesorów ARM

Development of DSP processing algorithms using specific resources of ARM processors

 

9

Analiza algorytmów wykrywania przeszkód dla autonomicznego pojazdu

Analysis of obstacle detection algorithms for an autonomous vehicle

 

10

Badanie poprawności wykrywania symboli drogowych w zastosowaniach dla autonomicznego pojazdu

Test of the correctness of detection of road symbols in applications for an autonomous vehicle

 

 

Tematy (2018.04.21.)

Astor
 1. Uruchomienie i diagnostyka redundantnego połączenia Rapid Super Ring na urządzeniach Korenix
2. Testy czasów przełączania układu Profinet HotStandby Redundancy w zależności od obciążenia sieci i liczby urządzeń
3. Wymiana informacji w sieci Reflective Memory pomiędzy układami redundantnymi

VIX
1. Przemysłowe bazy danych w raportowaniu produkcji – porównanie z archiwizatorem Proficy Historian.
· Architektura bazy danych,
· Szybkość archiwizacji danych,
· Udostępnianie danych w internecie,
· Wykonanie przykładowej aplikacji przemysłowej i jej dokumentacji, itp.
2. Rozwiązania sieciowe w systemach SCADA – porównanie z Proficy iFIX/Webspace.
· Wykonanie aplikacji SCADA przedstawiającej sterowanie procesem przemysłowym z Centralnej Nastawni.
· Redundancja serwerów SCADA i sieci LAN.
· Porównanie innych rozwiązań sieciowych z pakietem iFIX/Webspace
3. Symulator obiektu przemysłowego (mleczarnia, browar, młyn, cukrownia, etc..)
· Wykonanie fizycznego modelu obiektu
· Wykonanie wizualizacji procesu w systemie Proficy iFIX.
· Wykonanie oprogramowania sterowania w sterowniku przemysłowym PLC
· Wykonanie raportowania kilkoma metodami
· Opracowanie dokumentacji technicznej fizycznego modelu i analiza dostępnych metod raportowania.
4. Koncepcja systemu SCADA do sterowania i zarządzania produkcją – soków, jogurtów, przekąsek, napojów, etc..
5. Problemy projektowania, realizacji i wdrożenia systemu SCADA dla wielkoseryjnej linii produkcyjnej
6. Porównanie 2 systemów SCADA – stworzenie aplikacji w dwóch systemach, testy, wskazanie różnic.

 

Tematy prac inżynierskich

Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim Zatwier
-dzony
Rezerwacje

1 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Zastosowanie procesorów ARM w przetwarzaniu sygnałów akustycznych ARM processors in acoustic signals processing +
2 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Zastosowanie procesorów ARM w przetwarzaniu sygnałów pomiarowych ARM processors in data signals processing +
3 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Transmisja danych z wykorzystaniem sieci ZigBee Data transmission with ZigBee network +
4 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza System wizualizacji danych z aparatu Holtera Data visualization system from Holter +
5 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Niskoszumny, wysokorozdzielczy aparat Holtera Low-noise, high-resolution Holter system +
6 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Urządzenie do pomiaru parametrów życiowych pacjenta System for patient life parameters measurement +
7 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Urządzenie do pomiaru aktywności życiowej pacjenta System for patient life activity measurement +
8 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Monitor aktywności życiowej pacjenta Monitor of patient life activity +
9 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Precyzyjne, regulowane źródło napięcia sterowane mikrokontrolerem Precise, regulated voltage source with microcontroller +
10 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Precyzyjne, regulowane źródło prądu sterowane mikrokontrolerem Precise, regulated current source with microcontroller +
11 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Zastosowanie modułów Peltiera w technice pomiarów termicznych Peltier modules in the technique of thermal measurements +
12 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Systemy operacyjne czasu rzeczywistego z wykorzystaniem procesorów z rdzeniem ARM Real time operating systems with ARM core processors +
13 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Systemy operacyjne czasu rzeczywistego z wykorzystaniem procesorów z rdzeniem AVR Real time operating systems with AVR core processors +
14 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Stabilizator temperatury układu scalonego z wykorzystaniem modułów Peltiera Temperature stabilizer of the integrated circuit with Peltier modules +
15 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Metody pomiarowe i porównanie wydajności procesorów 8 i 32 bitowych Measuring methods and comparison of the of 8 and 32-bit processors +
16 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Karta pomiarowa z wykorzystaniem procesorów z rdzeniem ARM Measuring card with ARM core processor +
17 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Mikroprocesorowy monitor uprawy roślin Microprocessor monitor of the cultivation of plants +
18 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Optymalizacja parametrów FreeRTOS dla zastosowań przemysłowych Optimization of FreeRTOS parameters for industrial applications +
19 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Optymalizacja parametrów FreeRTOS w aplikacjach czasu rzeczywistego Optimization of FreeRTOS parameters for real time applications +
20 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Optymalizacja parametrów FreeRTOS w aplikacjach o niskim poborze mocy Optimization of FreeRTOS parameters for low power applications +
21 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Optymalizacja parametrów planisty FreeRTOS w aplikacjach wielowątkowych Optimization of parameters of the FreeRTOS planner in multitask application +
22 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Optymalizacja parametrów jednostki MPU FreeRTOS w aplikacjach wielowątkowych Optimization of parameters of the MPU FreeRTOS in multitask application +
23 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Mikroprocesorowy sterownik wielobarwnej tablicy LED Microprocessor driver of the colourful LED board +
24 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Mikroprocesorowe urządzenie do kopiowania treści USB PenDrive Microprocessor device for copying USB PenDrive contents +
25 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Mikroprocesorowe urządzenie do kopiowania treści kart SD Microprocessor device for copying SD card contents +
26 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Mikroprocesorowy serwer plików z wykorzystaniem karty SD Microprocessor file server using the SD card +
27 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Mikroprocesorowy serwer plików z wykorzystaniem USB PenDrive Microprocessor file server using the USB PenDrive +
28 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Mikroprocesorowy monitor parametrów sieci Ethernet w warunkach pracy przemysłowej Microprocessor monitor of parameters of the Ethernet in industrial conditions +
29 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Czytnik książek elektronicznych Reader of e-books +
30 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Czytnik książek elektronicznych dla niewidomych Reader of e-books for blind +
31 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Elektroniczna ramka do zdjęć Electronic frame of photographs +
32 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Stacja pogodowa z interfejsem transmisji danych do PC Weather station with data transmission interface to the PC +
33 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Optymalizacja kodu pod względem rozmiaru i wydajności w procesorach ARM Size and performance code optimization for ARM processors +
34 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Optymalizacja obliczeń numerycznych dla 32-bitowych procesorów ARM Optimization of numeric processing for 32 -bit ARM processors +
35 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Oscyloskop cyfrowy z interfejsem graficznym Digital oscilloscope with graphic interface +
36 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Mikroprocesorowe systemy pomiaru wielkości fizycznych - dozownik wagowy tensometryczny Microprocessor systems for measurement of physical quantities - tensometric weight feeder +
37 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Zasilacz laboratoryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Laboratory power supply with microprocessor control +
38 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Zastosowanie procesorów ARM w aplikacjach multimedialnych Use of ARM processors in multimedia applications +
39 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Wydajne algorytmy modulatorów przebiegów w środowisku mikrokontrolerów ośmiobitowych Efficient time pattern modulator algorithms for eight-bit microcontrollers +
40 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza 32-bitowe procesory ARM w aplikacjach wymagających małego poboru mocy 32-bit ARM processors in applications requiring small power consumption +
41 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Kamera cyfrowa z kartą pamięci flash i interfejsem Ethernet Digital camera with flash memory card and ethernet interface +
42 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Nadzorowanie zasilania w systemach mikroprocesorowych - elementy mocy do zarządzania zasilaniem Power supply management in microprocessor systems - power devices for power supply management +
43 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Żyroskopy MEMS - algorytmy pozycjonowania ruchomych elementów maszyn MEMS gyroscope - algorithms for positioning movable elements of machines +
44 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Rozbudowana centrala alarmowa z procesorem ARM Enhanced alarm system with ARM processor +
45 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Zastosowanie procesorów z rdzeniem ARM w przetwarzaniu plików multimedialnych Application of processors with ARM core in multimedia file processing * +
46 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Optymalizacja obliczeń numerycznych dla procesorów 8-bitowych Optimization of numeric computations for 8-bit processors +
47 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Cyfrowe kondycjonowanie sygnałów w mikroprocesorowych systemach akwizycji danych Digital signal conditioning in microprocessor data acquisition systems +
48 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Komunikacja w systemach przemysłowych wykorzystujących sieć Internet Internet - based communication in industrial systems +
49 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Zastosowanie procesorów ARM w aplikacjach wbudowanych Application of ARM processor in embedded systems +
50 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Sformułowanie i weryfikacja zasad bezp. w systemach wizualizacji i sterowania z wykorzystaniem Internetu-makieta kolejowa Formulation and verification of principles of safety in visualisation and control systems utilising Internet- railroad model +
51 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Prototypowe środowisko edukacyjne z 32-bitowymi mikroprocesorami ARM Educational prototype environment with 32-bit ARM microprocessors * +
52 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Elektroniczny moduł do pomiaru wybranych parametrów zanieczyszczenia powietrza Electronic unit for measurement of chosen air pollution parameters * +
53 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Laboratoryjny zasilacz ze sterowaniem mikroprocesorowym * Laboratory power supply with microprocessor control +
54 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Stacja pogodowa z interfejsem bezprzewodowej transmisji danych Weather station with wireless data transmission interface * +
55 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Rozbudowana centrala alarmowa z procesorem ARM Enhanced alarm system with ARM processor * +
56 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Mikroprocesorowy system sterowania układem jezdnym pojazdu inspekcyjnego Microprocessor based control device for inspection vehicle traction system * +
57 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Sieć Zig-Bee o podwyższonych parametrach zbliżonych do sieci czasu rzeczywistego Zig-Bee network with increased parameters close to the real time network +
58 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Sieć Zig-Bee o podwyższonej odporności na zakłócenia i uszkodzenia Zig-Bee network with increased noise and damage immunity +
59 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Sieć Zig-Bee przystosowana do trudnych warunków pracy Zig-Bee network adapted to difficult working conditions +
 60 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza System do mycia instalacji przemysłowych z wykorzystaniem sterowników PLC PLC system for washing industrial installations +
 61 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza  Rozbudowana centrala alarmowa z procesorem AVR
 Enhanced alarm system with AVR processor
62 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza System wykrywania przeszkód i jazdy po zadanym torze w pojeździe inspekcyjnym
System of detecting obstacles and the ride along the set path in the inspecting vehicle
63 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza System sterowania silnikami prądu stałego pojazdu inspekcyjnego z napędem na cztery koła
Control system of DC engines of the inspecting vehicle with the four-wheel drive
64 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Mikroprocesorowy system sterowania urządzeniami akwariowymi w hodowli ryb
Microprocessor system of controlling aquarium devices in the fish farming

 
dr inż. Cezary Maj Odtwarzanie plików dźwiękowych Wave bez kompresji z pamięci USB na procesorze ARM Cortex M3. Playing Wave files without compression from an USB flash drive on ARM Cortex M3 processor. +
dr inż. Cezary Maj Wyświetlanie plików graficznych BMP bez kompresji z pamięci USB na procesorze ARM Cortex M3.  Viewing BMP files without compression from an USB flash drive on ARM Cortex M3 processor. +
dr inż. Cezary Maj Realizacja filtru cyfrowego na procesorze ARM Cortex M3. Implementation of digital filter on ARM Cortex M3 processor. +
Dr hab. inż. Z Ciota, mgr inż. Paweł Marciniak  Bezprzewodowe monitoring stanu pracy komputera PC z wykorzystaniem procesora AVR i Bluetooth.  Wireless monitoring of the PC computer with AVR processor and Bluetooth. +
Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Paweł Marciniak Niskoszumne filtry sygnału EKG do zastosowania w badaniu Holterowskim.  Low-noise filters of the ECG signal for Holter. +
Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Paweł Marciniak System do zapisu sygnału EKG na kartę SD z wykorzystaniem procesora ARM w urządzeniu Holtera  SD card recording system of the ECG signal with ARM processor in the Holter device +
Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Rafał Kotas  Ekstrakcja, analiza i prezentacja podstawowych parametrów sygnału EKG.  Extraction, analysis and the presentation of basic parameters of the ECG signal. +
Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Rafał Kotas  Aplikacja do prezentacji i przeglądu przebiegu EKG na komputerze PC.  Application for the ECG presentation and the inspection on PC computer. +
 

Nowe tematy magisterskie (prócz umieszczonych na stronie DMCS)

Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim Zatwier
-dzony
Rezerwacje

1 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Systemy operacyjne wbudowane do zastosowań przemysłowych Embedded operating systems for industrial applications +
2 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Zastosowania procesorów ARM w przetwarzaniu sygnałów przemysłowych ARM processors in the industrial signal processing +
3 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Modelowanie termoelektrycznych modułów Peltiera Modeling of Peltier thermoelectric device +
4 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Regulowana rezystancja termiczna - modelowanie i realizacja praktyczna Regulated thermal resistance - modeling and realization +
5 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Projektowanie testów wydajnościowych procesorów ARM w trybach 32-bit i Thumb Design of performance tests for ARM processors in 32-bit and Thumb mode +
6 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Optymalizacja podziału zadań w rozproszonych systemach mikrokontrolerów - przetwarzanie współbieżne danych Optimization of task partitioning in distributed microcontroller systems - concurrent data processing +
7 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Algorytmy programowe optymalizujące pobór mocy w systemach wykorzystujących mikrokontrolery Program algorithms optimizing power consumption in microcontroller systems +
8 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Redundacja systemów mikroprocesorowych w sterowaniu procesów przemysłowych Redundacja of microprocessor systems in industrial processes control +
9 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Współbieżne przetwarzanie danych - aplikacje wieloprocesorowe ARM Concurrent data processing - multiprocessor applications for ARM +
10 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Współbieżne a wielowątkowe przetwarzanie danych - wybrane aplikacje sprzętowe Concurrent versus multithreaded data processing - selected hardware applications +
11 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Algorytmy obsługi urządzeń wejścia wyjścia w mikrosystemach operacyjnych (uCOS, uCLinux, NetBSD) Algorithms for input output processing in operating microsystems (uCOS, uCLinux, NetBSD) +
12 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Serwer plików z wykorzystaniem procesora z rdzeniem ARM Fileserver with ARM core processor +
13 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza System dostępu z wykorzystaniem procesora z rdzeniem ARM Access system with ARM core processor +
14 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza System rejestracji czasu pracy z wykorzystaniem procesora z rdzeniem ARM System of the working time registration with ARM core processor +
15 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Wielobarwna tablica świetlna LED Colourful light LED board +
16 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Pakiety SCADA w nadrzędnym nadzorze procesów przemysłowych SCADA packages in the superior supervision of industrial processes +
17 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Pakiety SCADA w wizualizacji procesu technologicznego SCADA packages in the visualisation of the technological process +
18 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Pakiety SCADA w zarządzaniu bazami danych procesowych SCADA packages in managing industrial databases +
19 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Sterowniki PLC w sterowaniu systemami z regulacją PID PLC in control systems with the PID regulation +
20 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Sterowniki PLC w sterowaniu systemami z trybem pracy bezpiecznej PLC in control systems with the safe mode +
21 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Zastosowanie języka SFC w analizie pracy systemów bezpiecznych Applying the SFC language in the analysis of safe systems +
22 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Mikroprocesorowy system bezpieczny Microprocessor safe system +
23 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Metody projektowania bezpiecznych systemów mikroprocesorowych Methods of designing safe microprocessor systems +
24 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Testy wydajności dla procesorów z rdzeniem ARM Benchmark tests for processors with the ARM core +
25 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Wykorzystanie systemu operacyjnego FreeRTOS w aplikacji czasu rzeczywistego FreeRTOS operating system in the real time application +
26 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Wielowątkowe przetwarzanie danych z wykorzystaniem systemu operacyjnego FreeRTOS Multithread data processing using the FreeRTOS operating system +
27 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Zastosowanie systemu operacyjnego FreeRTOS w aplikacjach przemysłowych FreeRTOS operating system in industrial applications +
28 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza System operacyjny FreeRTOS w procesorach z rdzeniem ARM i jednostką MPU FreeRTOS operating system in ARM core processors and the MPU system +
29 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Optymalizacja pracy jednostki MPU w procesorach z rdzeniem ARM MPU system optimization in ARM core processors +
30 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Optymalizacja pracy plannera w systemie operacyjnym FreeRTOS Scheduler optimization in the FreeRTOS operating system +
31 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza System operacyjny FreeRTOS w procesorach z rdzeniem ARM pozbawionych jednostki MPU FreeRTOS operating system in ARM core processors deprived of the MPU system +
32 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Zasady priorytetowania zadań w systemie operacyjnym FreeRTOS Tasks priority principles in the FreeRTOS operating system +
33 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Wykorzystanie sytemu operacyjnego FreeRTOS w procesorach 8-bitowych (AVR) Application with FreeRTOS operating system in 8-bit processors (AVR) +
34 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Procesory z rdzeniem ARM w aplikacjach niskomocowych ARM core processors in low-power applications +
35 K-25 Prof. dr hab. inż. A.Napieralski, mgr inż. Zbigniew Kulesza Optymalizacja zużycia energii w procesorach z rdzeniem ARM Optimization of the power consumption in ARM core processors +
 


Tematy prac do tej pory wykonanych.

Nawiązując do naszych rozmów poniżej przesyłam zestawienie tematów prac magisterskich jakie prowadzone były przez firmę ASTOR:
 1 „Sterowanie i wizualizacja pracy chemicznej oczyszczalni ścieków typu floatacyjnego”
2 „Wirtualny model reaktora chemicznego”
3 „System wizualizacji i nadzoru linii produkcyjnej w Fabryce Kabli w Załomiu”
4 „Sterowanie procesem oczyszczania powietrza przy użyciu zimnej plazmy”
5 „Projekt i wykonanie interfejsów przejściowych do stanowiska automatyki MPS”
6 „Projekt sterowania i wizualizacji pracy pompowni centralnej Huty Bankowej z wykorzystaniem sterownika programowalnego GE Fanuc i oprogramowania InTouch 7.0 firmy Wonderware”,
7 „Opracowanie systemu sterowania nadrzędnego z wykorzystaniem sterownika GE Micro i oprogramowania wizualizacyjnego InTouch”
8 „Automatyzacja i wizualizacja parku zbiorników na terenie Rafinerii Trzebinia S.A.”
9 "Projekt automatycznego sterowania procesem termicznej obróbki mleka”
10 „Telemetria i telesterowanie w zdecentralizowanym systemie automatyki”
11 „Modelowanie systemu bezpieczeństwa w środowisku języka wizualizacji InTouch”
12 System wizualizacji i regulacji przepływu powietrza z automatyczną korekcją nastaw regulatora PID,
13 Automatyzacja i wizualizacja linii technologicznej do produkcji masła orzechowego na terenie fabryki FELIX POLSKA”
14 Stanowisko do testowania oprogramowania sterującego przeznaczonego dla sterowników programowalnych PLC
15 Automatyka wybranego węzła cieplnego na sterownikach PLC
16 Symulacja pracy jednotorowej stacji mycia z wykorzystaniem sterownika PLC
17 Projekt sterowania i wizualizacji procesu neutralizacji ścieków silnie kwaśnych w farmaceutycznej oczyszczalni ścieków.
18 Zastosowanie systemu ZINTEGROWANEGO programów narzędziowych cimplicity me do sterowania zespołem urządzeń elektrycznych w budynku jednorodzinnym przez sieć Internet
19 Wizualizacja, akwizycja danych i raportowanie pracy miksera gumy
20 Zastosowanie robota FANUC R2000iA do cięcia plazmowego
21 Układ sterowania komory chłodniczej z wielopunktowym pomiarem i rejestracją temperatury
22 Automatyzacja instalacji sprężonego powietrza jako rozproszonego obiektu sterowania
23 „Konstrukcja urządzenia pozycjonującego dla robota o 3 stopniach swobody”
24 „System InTouch w projektowaniu układu sterowania i monitorowania aparatu udojowego”
25 "Integracja informacji w rozproszonych systemach sterownia produkcją"
26 „Interaktywna wizualizacja laboratoryjnego układu pieca tunelowego”
27 "Zastosowanie systemów komputerowych do rozpoznawania obrazu"
28 „Sterowanie układów elektropneumatycznych, z wykorzystaniem sterownika GE Fanuc VersaMax, przez sieć Profibus i AS-i oraz symulacja i wizualizacja w programach FluidSim, iFIX i InTouch”
29 „Projekt aplikacji dedykowanej procesowi paletyzacji umożliwiającej komunikowanie się komputera PC z robotem przemysłowym”
30 Robot dydaktyczny z enkoderami magnetycznymi
31 Wykorzystanie sprzężenia wizyjnego w zrobotyzowanym spawaniu wymienników ciepła
32 Zastosowanie sterownika PLC do automatyzacji domu
33 Automatyczne generowanie kodu dla sterowników PLC
34 Budowa interfejsu komunikacyjnego pomiędzy oprogramowaniem CAD/CAM a robotem przemysłowym
35 Sterowanie i Wizualizacja automatu do Galwinizacji