Plus minus
Strona domowa Ireny i Zbigniewa Kuleszów
Serdecznie witamy na domowych, prywatnych serwerach
Dzisiaj jest: 2023-09-27  Aktualizacja strony dnia: 2023-01-15
Jezyki
Rocznica 21 lat pracy serwerów i strony zjk.pl :-) (od 2002)
21 lat nieprzerwanej pracy z systemem FreeBSD / 21 years of continuous work with FreeBSD
system
UWAGA! Ten serwis, strona i podstrony mogą używać cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)!
Strona główna Ogloszenia Sesja Obrony Tematy Zajęcia Bloki Projekt Kompetencyjny Pobierz Info Kontakt

Opieka nad dyplomami

Zbigniew Kulesza

Uwaga: wykaz nie obejmuje lat 1998-2011 oraz do września 2012.

W tym okresie zostało obronionych ok. 100 prac magisterskich i ok. 40 prac inżynierskich.

Wybrane prace - opisy i zdjęcia - można oglądać w dziale "wybrane prace"

 

 

Lp.

Temat pracy magisterskiej

Uwagi

1

„Aplikacja mobilna trenera osobistego w systemie iOS”

“Mobile personal trainer application in iOS”

2

"Analiza funkcjonalności i wydajności wbudowanych systemów operacyjnych czasu rzeczywistego na mikrokontrolerach z rdzeniem ARM "

"Analysis of the functionality and performance of embedded real-time operating systems on microcontrollers with ARM core"

3

"Badanie i optymalizacja algorytmów identyfikacji osób w zastosowaniach sprzętu powszechnego użytku "

„Research and optimization of person identification algorithms in consumer equipment applications”

 

4

„Algorytm wspomagania stylu jazdy w optymalizacji użytkowania pojazdu "

„The driving style support algorithm in the optimization of vehicle use”

 

5

"Algorytmizacja w pomiarach poziomu cieczy z wykorzystaniem wielopunktowych czujników pojemnościowych "

„Liquid level measurement algorithms with capacitive multipoint sensors”

 

6

"Analiza metod sterowania manipulatorem robota za pomocą głosu / Mikroprocesorowy podsystem wykonawczy urządzenia"

„Analysis of methods of controlling a robot manipulator with the use of voice / Microprocessor executive subsystem of the device”

 

7

 

8

 

9

 

 

Lp.

Temat pracy inżynierskiej

Uwagi

1

“Zegar NIXE z radiową synchronizacją czasu”

„NIXIE clock with radio time synchronization”

 

2

“Gra z wykorzystaniem procesora AVR i wyświetlacza FT800”

„Game with AVR and FT800 display”

 

3

“Projekt mikroprocesorowego mostka CAN-Ethernet”

„CAN-Ethernet microprocessor bridge project”

 

4

„Projektowanie i optymalizacja systemów telekomunikacyjnych dla rozproszonej grupy farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW w Polsce”

„Design and optimization of telecommunication systems for a scattered group of 1 MW photovoltaic farms in Poland”

 IFE

5

„Bezprzewodowy, mikroprocesorowy system zarządzania pracą kas w supermarkecie”

„Wireless, microprocessor-based cashbox management system at supermarket”

 

6

„System sterowania silnikami prądu stałego pojazdu inspekcyjnego”

„Control system of DC engines of the inspecting vehicle”

7

„Serwomechanizm z wykorzystaniem mikrokontrolera AVR oraz silnika prądu stałego”

„Servo using the AVR microcontroller and DC motor”

 mechatronika

8

„Projekt układu sterowania serwomechanizmem z wykorzystaniem AVR”

„Servo control system design using AVR”

 mechatronika

9

„Monitorowanie zagrożeń wynikających z eksploatacji pieca gazowego z wykorzystaniem mikrokontrolera AVR”

„Monitoring the risks arising from the operation of a gas furnace using the AVR microcontroller”

mechatronika

10

„Sterowanie elektronarzędziem z wykorzystaniem mikrokontrolera AVR”

„Power tool control using AVR microcontroller”

mechatronika

11

„Analizator stylu jazdy z wykorzystaniem złącza diagnostycznego”

„Driving style analyzer using a diagnostic connector”

mechatronika

12

„Pakiety SCADA w wizualizacji systemów HVAC",

"SCADA packages in HVAC systems visualization"

13

„Algorytm sterowania pojazdem inspekcyjnym po zadanej trasie",

„Algorithm for controlling an inspecting vehicle on the set path”

14

"Elektroniczna waga z wykorzystaniem mikrokontrolera AVR "

" Electronic scale using AVR microcontroller "

15

„Waga elektroniczna z mikrokontrolerem AVR "

„Electronic scale with AVR microcontroller”

16

„Stacja pogodowa z czujnikami zewnętrznymi i przewodową transmisją danych "

“Weather station with external sensors and wired data transmission”

mechatronika

17

„Urządzenie do monitoring parametrów przewozowych przesyłek kurierskich z wykorzystaniem mikrokontrolera AVR"

„A device for monitoring the parameters of courier shipments using the AVR microcontroller”

mechatronika

18

„Sterownik silnika roweru elektrycznego z wykorzystaniem mikrokontrolera AVR"

„Electric bicycle motor controller using the AVR microcontroller”

mechatronika

19

"Realizacja stanowiska laboratoryjnego „Hardware in the loop” do badania oraz testowania kamery S-CAM 4.8"

„Implementation of the laboratory test Hardware in the loop for research and testing S-CAM cameras”

20

"Słuchawkowy wzmacniacz lampowy w klasie A"

„Class A tube headphone amplifier”

 

 

 

 

 

Lp.

Temat pracy

Uwagi

1

 

 

 

 

Powrót na stronę główną - Informacje o stronie, prawa autorskie, legalność itd. tutaj
Informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych, kontakt i zapytania itd. tutaj
Prywatne serwery Zbigniewa Kuleszy zjk.pl. Aktualny dostawca Internetu - Vectra.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół redakcyjny zjk.pl: zjk7@wp.pl
W sprawie treści i działania strony oraz w sprawie funkcjonowania i udostępniania treści na serwerach zjk.pl - kontakt z administratorem: webmaster@zjk.pl lub zjk7@wp.pl

Valid HTML 4.01 TransitionalValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Poprawny CSS!

Copyright (c): Zbigniew Kulesza, Sieradz 2002-2022