Plus minus
Strona domowa Ireny i Zbigniewa Kuleszów
Serdecznie witamy na domowych, prywatnych serwerach
Dzisiaj jest: 2024-06-18  Aktualizacja strony dnia: 2023-01-15
Jezyki
Rocznica 21 lat pracy serwerów i strony zjk.pl :-) (od 2002)
21 lat nieprzerwanej pracy z systemem FreeBSD / 21 years of continuous work with FreeBSD
system
UWAGA! Ten serwis, strona i podstrony mogą używać cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)!
Strona główna Ogloszenia Sesja Obrony Tematy Zajęcia Bloki Projekt Kompetencyjny Pobierz Info Kontakt

Opieka nad dyplomami

Zbigniew Kulesza

Uwaga: wykaz nie obejmuje lat 1998-2011 oraz do września 2012.

W tym okresie zostało obronionych ok. 100 prac magisterskich i ok. 40 prac inżynierskich.

Wybrane prace - opisy i zdjęcia - można oglądać w dziale "wybrane prace"

 

 

Lp.

Temat pracy magisterskiej

Uwagi

1

„Badanie i implementacja algorytmów kompresji dźwięku przesyłanego drogą radiową”

“Research and implementation of radio audio compression algorithms”

2

„Opracowanie i optymalizacja systemu do pomiaru temperatury z użyciem termopary z kalibracją parametrów”

“Development and optimization of system for temperature measurement using a thermocouple with parameter calibration”

3

„Badania elektronicznego wyłącznika nadprądowego z regulacją parametrów pracy”

“Research of electronic overcurrent switch with regulation of operating parameters”

 

4

„Znalezienie wydajnych algorytmów do sterowania rozproszonymi mocami wytwórczymi dla elektrowni solarnych”

“Finding efficient algorithms to control distributed power capacities for solar power plants”

 informatyka

5

„Analiza metod sterowania manipulatorem robota za pomocą głosu / Mikroprocesorowy podsystem wykonawczy urządzenia”

“Analysis of methods of controlling a robot manipulator with the use of voice / Microprocessor executive subsystem of the device”

 

6

„Budowa mapy przestrzennej poprzez analizę obrazu z kamery z wykorzystaniem ograniczonych zasobów sprzętowych”

„Spatial map building using camera image analysis with limited hardware resources”

 

7

„Badania możliwości zastosowania systemu monitoringu wizyjnego do wspomagania diagnostyki osób chorych na COVID-19”

“Research on the possibility of using a video monitoring system to support the diagnosis of people suffering from COVID-19.”

 

8

„Opracowanie i badania analogowego obwodu oraz cyfrowego systemu przetwarzania sygnału sondy pH”

„ Development and investigation of an analog circuit and digital system for processing a pH probe's signal”

 

9

„Optymalizacja sprzętowa i programowa przetwarzania danych algorytmu do rozpoznawania twarzy z wykorzystaniem platformy Raspberry Pi.”

„Hardware and software optimization of the data processing algorithm for facial recognition using the Raspberry Pi platform”

 

 

Lp.

Temat pracy inżynierskiej

Uwagi

1

„Elektroniczny wzmacniacz sygnału akustycznego”

„Electronic acoustic signal amplifier”

 

 mechatronika

2

„Mobilne urządzenie planujące oraz monitorujące proces treningu fizycznego”

“Mobile device planning and monitoring thew process of physical training”

 

3

„Bank energii doładowywany panelem fotowoltaicznym”

“Power Bank with the possibility of charging with a solar panel”

 

 mechatronika

4

„Automatyczne odczytywanie danych ze sterowników Aucoteam do kart testów i raportowaniem o błędach za pomocą VBA”

“Automatic reading of data from Aucoteam controllers to test cards and error reporting using VBA”

 

 mechatronika


5

„Mikroprocesorowy system sterowania urządzeniami akwariowymi”

“Microprocessor system of controlling aquarium devices”

 

 mechatronika

6

„Automatyczny strefowy system do zraszania roślin z wykorzystaniem mikrokontrolera AVR”

“Automatic zone system for plant sprinkling using the AVR microcontroller”

 mechatronika

7

„Stacja pogodowa z ekranem E Ink”

“Station with E Ink display”

8

„Zastosowanie ultradźwiękowych czujników odległości w pomiarach geometrycznych pomieszczeń”

“The usage of ultrasonic distance sensors in geometrical measurements of a room”

9

„Mikroprocesorowy sterownik do serwomechanizmu”

“Microprocessor controller for servo”

10

„Projekt cyfrowego wzmacniacza audio klasy D”

“Digital audio class D amplifier project”

11

„Rozbudowana centrala alarmowa z procesorem AVR”

“Enhanced alarm system with AVR processor”

12

„Mikroprocesorowy system do sterowania modelem szklarni do hodowli roślin egzotycznych”

“Microprocessor system of controlling devices in greenhouse model for exotic plants”

 mechatronika

13

„Projekt i realizacja modelu urządzenia do wykonywania testów odporności IP  wykorzystaniem sterownika PLC”

“Design and implementation of the device model to test IP resistance using the PLC”

14

„Układ do głosowania na zawody w trójboju siłowym z wykorzystaniem komputera Raspberry Pi”

“Voting system fo a Powerlifting competition using a Raspberry Pi computer”

15

„Samochodowa przetwornica napięcia”

“Car voltage converter”

 mechatronika

16

„Lampka sześcienna wykonana z diod LED zaprogramowana przy użyciu modułu Arduino”

“Cube lamp created from LED diodes programmed with Arduino module”

17

„Sterownik przejrzystości folii PLDC z wykorzystaniem mikrokontrolera AVR”

“PLDC foil transparency controller using the AVR microcontroller”

mechatronika

18

„Centrala alarmowa z rejestracją i zdalnym powiadomieniem o zdarzeniach”

„Alarm control panel with recording and remote notification of events”

mechatronika

19

„Sterowanie rolety z wykorzystaniem mikrokontrolera AVR“

“Blinds control using the AVR microcontroller”

 mechatronika

20

 

 

 

 

 

Lp.

Temat pracy

Uwagi

1

 

 

 

 

Powrót na stronę główną - Informacje o stronie, prawa autorskie, legalność itd. tutaj
Informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych, kontakt i zapytania itd. tutaj
Prywatne serwery Zbigniewa Kuleszy zjk.pl. Aktualny dostawca Internetu - Vectra.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół redakcyjny zjk.pl: zjk7@wp.pl
W sprawie treści i działania strony oraz w sprawie funkcjonowania i udostępniania treści na serwerach zjk.pl - kontakt z administratorem: webmaster@zjk.pl lub zjk7@wp.pl

Valid HTML 4.01 TransitionalValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Poprawny CSS!

Copyright (c): Zbigniew Kulesza, Sieradz 2002-2022