Plus minus
Strona domowa Ireny i Zbigniewa Kuleszów
Serdecznie witamy na domowych, prywatnych serwerach
Dzisiaj jest: 2024-06-18  Aktualizacja strony dnia: 2023-01-15
Jezyki
Rocznica 21 lat pracy serwerów i strony zjk.pl :-) (od 2002)
21 lat nieprzerwanej pracy z systemem FreeBSD / 21 years of continuous work with FreeBSD
system
UWAGA! Ten serwis, strona i podstrony mogą używać cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)!
Powitanie Irena Zbigniew Elektronika Studenci Serwer Sieradz Kolejka Pobierz Linki Info CMS Blog Dla_Róży Mail Zbyszek


Dawniej, a może dzisiaj ;P
Zbigniew Kulesza

Elektronik, programista,


pracownik naukowo-dydaktyczny, wykładowca, 


psycholog


Tel. kontaktowy
: _________

e-mail
: zjk7@wp.pl lub zjk@zjk.pl
e-mail praca: kulesza@dmcs.p.lodz.pl (alias kulesza@dmcs.pl)
oraz "uczelniany": zbigniew.kulesza@p.lodz.pl

Plus minus
Zbigniew 2

Dzisiaj, a może dawniej ;P

Dydaktyka - informacje dla studentów - patrz tutaj

Elektronik. Do wynajęcia ;-)
O ile projekt ciekawy i płaca godna ;-)

ORCID: 0000-0002-8311-1851
ResearcherID: B-7119-2013
ScopusAuthorID: 23990756200
Google - scholar (najpełniejszy wykaz publikacji)2OOkWQ0AAAAJ
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/zbigniew-kulesza-964617102/
Goldenline: https://www.goldenline.pl/zbigniew-kulesza/

Spis treści
Czym mogę służyć?
Co organizuję?
Wykonane projekty
Inna aktywność
Odbyte szkolenia
Ostatnie publikacje
Poprzednie publikacje
Projekty przemysłowe i badawczo-rozwojowe ze studentami
O mnie - CV
Zdjęcia wybranych projektów
Ciekawostki


Konkrety


Czyli co mogę projektować dla Państwa?

Strony WWW - projekty, uruchomienie
(html, Wordpress, Joomla, e107, php-fusion, Drupal, phpBB3, inne)
patrz: serwery
Hosting - udostępnianie stron na prywatnych serwerach w celach charytatywnych i niedochodowych, wieloletnia praca (ponad 20 lat) z FreeBSD na własnych serwerach
patrz: serwery
Usługi sieciowe (główie bezpieczeństwo) - dla celów niedochodowych
(modsecurity, suricata, ossec, prelude, zabbix)
patrz: serwery
Opieka nad stronami WWW
patrz: serwery
ASIC Mikroprocesory, mikrokontrolery (ARM 7/9/11/Cortex M/A/R, RISC-V, AVR, 51, Cypress, inne), procesory DSP (TI), procesory heterogeniczne DaVinci, Rasberry Pi, Nvidia Jetson FPGA (Xilinx) Komputery i sterowniki przemysłowe PLC
Cyfrowe systemy Język C, asemblery (ARM, Thumb/Thumb2) HDL (VHDL, Verilog, ABEL) SCADA (iFIX)
Analogowe układy (filtry, zasilacze, PSoC), projektowanie, symulacja, uruchamianie, dobra znajomość Spice-a Systemy wbudowane np. RTOS (FreeRTOS)  Obwody drukowane Sieci przemysłowe

Nie wszystko powyżej umiem równie dobrze, człowiek uczy się i doskonali całe życie...

Co czasami organizuję:
- spotkania, zajęcia wyjazdowe, seminaria, szkolenia, prace dyplomowe, projekty przemysłowe i badawczo rozwojowe dla studentow np. do Partnertech/Scanfil Sieradz (lata 2004-2022), ZF, Harman, Apator (Elkomtech), AgatIT, TI, NI, Astor, Vix, Lamides, Exaqua (Zoolek), Browin, TME, Fastlogic, Scanditron, Antmicro (lista nieuporządkowana i bardzo niepełna - szczegóły mogę przesłać mailem).
- Specjalistyczne szkolenia pracowników w zakresie elektroniki i informatyki przemysłowej w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ w roku 2011 - relacja tutaj)
- Certyfikaty dla Zbigniewa Kuleszy w roku 2011 - informacje tutaj)
- seminaria i spotkania (seminarium MyData i Scanditron 01.06.2011r. - relacja tutaj)
- szkolenia i certyfikaty we współpracy z Akademią Astor Ge Fanuc oraz firmą Vix Scada iFix (2010-2013): relacja z 6 listopada 2013 roku VIX
tutaj , natomiast relacja z 13 listopada 2013 Astor tutaj


Przykładowe wykonane przeze mnie (lub przy współudziale) projekty:

ASIC
Układ elektroniczny do pomiaru właściwości termicznych obudów.
Projekt w ramach grantu badawczego.
Wykonałem: całą cyfrową część sterującą i pomiarową (opis w VHDL).
Patrz tutaj ilustracje
System pomiarowy (szybka wielokanałowa kata pomiarowa).
Projekt mieszany: analogowo cyfrowy.
Wykonałem samodzielnie: projekt główny analogowo-cyfrowy oraz oprogramowanie VHDL w Xilinx.
Patrz tutaj ilustracje

Ciekawostka - aktualnie wykonuję projekt regulowanej rezystancji termicznej z wykorzystaniem modułów Peltiera
System monitoringu i wizualizacja SCADA przemysłowej oczyszczalni ścieków.
Wykonałem samodzielnie: system zbierania danych (Advantech) + program wizualizacji.
Wieloletnia praca w ramach projektu systemu do diagnostyki dużych maszyn wirnikowych (z wykorzystaniem pomiaru wibracji - turbogeneratory w elektrowni) - współpraca w ramach dwóch projektów badawczych KBN. Projekty mikroprocesorowe i oparte na mikrokontrolerach:
AVR, ARM m.in. we współpracy z firmą Bombardier (dawny ZWUS Katowice).
Oprogramowanie do systemu bezpieczeństwa metra w Pradze (linia A) dla komputerów przemysłowych PEP i systemu operacyjnego OS2.
Wykonałem: niskopoziomową część programu (m.in. komunikacja).
Układ pomiaru femtopojemności dla scalonego czujnika przyśpieszenia typu MEMS (mikromaszynowego) - pomoc w przygotowaniu systemu pomiarowego na użytek pracy doktorskiej K. Szaniawskiego.
Współprojekt i współwykonanie systemu pomiarowego do pojemnościowego czujnika przyśpieszenia MEMS o wartościach pojemności rzędu dziesiątek femtofaradów.
Układ cyfrowych filtrów aktywnych w FPGA Xilinx dla systemu diagnostyki dużych maszyn wirnikowych z wykorzystaniem pomiaru wibracji - pomoc w przygotowaniu biblioteki filtrów na użytek pracy doktorskiej P. Pietrzaka. Badania termograficzne (jako kierownik Pracowni Termografii Komputerowej DMCS - od 1998 roku) wielu obiektów, budynków, maszyn i urządzeń. Aktualnie także współpraca z lekarzami (rany oparzeniowe).
Karta HDLC w standardzie PC-104 do komputera przemysłowego.
Karta posiada 8 kanałów komunikacji zgodnych z HDLC, możliwa jest praca w kilku podtrybach.
Projekty aparatury medycznej:
nowoczesny aparat do badań metodą Holtera.
Badania EMC (jako opiekun pracowni EMC i kaltki Faradaya DMCS) kilku obiektów i urządzeń.
System pomiarowy dla stanowiska z modułami Peltiera (AVR)
- parametry i opis działania systemu patrz
- instrukcja obsługi patrz
- badania wstępne patrz 
Zastosowania procesorów wielordzeniowych Texas ARM+DSP (SoC DM3730 DaVinci). Własna dystrybucja Linux/Ubuntu (przeznaczona dla DevKit8500 z SoC DaVinci DM3730) oraz prosty system operacyjny ZKOS (zasadniczo dla 8-bit np. AVR).

Inne
projekty, pozostała aktywność:

Domowa serwerownia i hosting stron internetowych (od 2002 roku):
aktualnie współpraca z kilkoma podmiotami w tym czasopismem Kurier Galicyjski, Wołanie z Wołynia
Znajomość oprogramowania typu:
* CMS (Drupal, e107, Joomla) i podobnymi (księgi gości itp.), galerie obrazów
* poczta elektronicza (Sendmail - na poziomie 100 użytkowników - skrzynek) z filtracją spamu i różnego typu milterami, także programy klienckie (np. Squirrelmail)
* oprogramowanie monitorujące serwer: Lire, Analog, Webalizer, itp.
Aktywne użytkowanie systemu operacyjnego FreeBSD od roku ok. 2001 (wersje 4.2-4.3) do współczesnych.
Bardzo dobra znajmość systemu FreeBSD - wieloletnie użytkowanie kolejnych wydań łącznie z wersją bieżącą.
Dydaktyka - patrz tutaj
Opieka nad pracami magisterskimi (ponad 300 obronionych) - w tym wielu wyróżnionych, nagrodzonych na wystawach krajowych i międzynarodowych
Kilkanaście nagród i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych wystawach wynalazków itp.
Uzyskanie odznaczenia, nagrody i wyróżnienia (tylko lata 2001-2004 [*] ), (uzyskane zespołowo):
* Złoty medal za "Expert decision system for condition monitoring of large rotating machines", na V China International Invention Exhibition, Shanghai, China
* Złoty medal za "Expert decision system for condition monitoring of large rotating machines", na Seoul International Invention Fair, Seul, Korea
* Złoty medal WIPO (World Intellectual Property Organization), Genewa i Gdańsk za "Vibration-based distributed-data acquisition diagnostic system for large rotation machines", wręczony przez  prof. Michała Kleibera na XI Giełdzie Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2003 roku, Warszawa
* Statuetka Łódzka Eureka przyznana na IV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
* Srebrny medal za "Expert decision system for condition monitoring of large rotating machines", na V GENIUS EUROPE International Exhibitions of Inventions, Works of Fine and Applied Arts. Budapest, Hungary
* Brązowy medal za "Expert decision system for condition monitoring of large rotating machines" na 32e Salon International des Inventions des Techniques et Produits Nouveaux, Genewa
* List gratulacyjny Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Stanisława
Olasa za zdobycie srebrnego medalu na 52 Światowej Wystawie Innowacji, Badań
Naukowych i Nowych Technologii w Brukseli
* Dyplom Ministra Nauki i Informatyzacji prof. Michała Kleibera za System akwizycji danych dla diagnostyki wibracyjnej dużych maszyn wirnikowych na XI Giełdzie Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2003 roku
* Dyplom Ministra Nauki i Informatyzacji prof. Michała Kleibera dla Politechniki Łódzkiej za szczególny wkład w popularyzację polskiej wynalazczości za granicą. XI Giełda Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2003 roku "System do monitoringu wibracji dużych maszyn wirnikowych",
* Wyróżnienie artykułu "Mikromaszynowe czujniki drgań w nadzorze stanu technicznego dużych maszyn wirnikowych" na XV Międzynarodowym Sympozjum Maszyn Elektrycznych, Hajnówka

Wykaz projektów badawczych - grantów (tylko lata 2001-2004 [*]):
* Projekt badawczy KBN nr 8 T11B 037 18:  Zastosowania układów reprogramowalnych w przemyśle (kierownik),
* Projekt badawczy KBN nr 8 T11B 021 19:  Zintegrowane metody projektowania mikrosystemów krzemowych i ich zastosowanie do opracowania mikrosystemu do monitoringu wibracji dużych maszyn wirnikowych (wykonawca)
* Projekt badawczy KBN „Systemy monitoringu i predykcji awarii dużych maszyn wirnikowych” (drugi wykonawca)
* Projekt badawczy KBN „Bezpieczeństwo żywych organizmów a promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie wysokich częstotliwości” (projekt złożony do akceptacji)
* Badania własne: „Nieinwazyjne metody pomiarów i wstęp do automatycznej generacji termicznych modeli elementów elektronicznych” (kierownik)
* Badania własne: „Obróbka i magazynowanie zdjęć termograficznych” (kierownik)
* Badania własne: „Poprawianie dokładności pomiarów termowizyjnych” (kierownik)
* Badania własne: „Thermo Center - program do obróbki i analizy zdjęć termograficznych” (wykonawca)
Nauka: kilkadziesiąt publikacji w tym dwie z listy filadelfijskiej
[*]Uwaga - aktualizację publikacji, projektów i prac badawczych, nagród i wyróżnień wysyłam na życzenie

Szkolenia - ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe, podnoszące kompetencje dydaktyczne lub językow
e
„Learning by Doing” - „Wykorzystywanie aplikacji wspomagających pracę nauczyciela” 30-31.07.2020
"Techniki wspomagania realizacji pracy projektowej w zakresie efektywnego zarzadzania sobą w czasie"" 29-30.06.2020, 02-03.07.2020.
„Nowoczesne kompetencje dydaktyczne” 14-15.06.2021, 21-22.06.2021, 28-30.06.2021
"Sposoby obsługi osób z niepełnosprawnościami"" 13-14.09.2021
Szkolenie antyterrorystyczne (luty-marzec 2022)
Szkolenie system EZD maj-czerwiec 2022
Szkolenie JRWA - z dyplomem czerwiec 2022
Szkolenie "Social media a praca naukowca" czerwiec 2022
Szkolenie Case teaching

Ostatnie publikacje
[1] Zubert Mariusz,Kulesza Zbigniew,Jankowski Mariusz,Napieralski Andrzej: Application of Scattering Parameters to DPL Time-Lag Parameter Estimation at Nanoscale in Modern Integration Circuit Structures. Energies, 2021, vol. 14, no 15, p. 1-14, AF: K-25, [Dokument elektoniczny] 2021. Tryb dostępu: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/15/4425/htm. [Dostęp 21/07/26]. DOI: 10.3390/en14154425. 35,00/140,00/140,00 pkt.   
[2] Zubert Mariusz,Jankowski Mariusz,Kulesza Zbigniew,Napieralski Andrzej: Modelling of Transmission Lines Inside Modern Integrated Semiconductor and Test Boards. IEEE Access, 2021, vol. 9, no , p. 1-14, AF: K-25, [Dokument elektoniczny] 2021. Tryb dostępu: . [Dostęp 21/06/18]. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3086852.  25,00/100,00/100,00 pkt.   

Projekty przemysłowe i projekty badawczo rozwojowe dla studentów II stopnia EiT

Projekty przemysłowe – prowadzone bezpośrednio pod opieką Zbigniewa Kuleszy w roku akad. 2020/2021:
1. Antmicro: Przeglądarka wideo typu open source (Open source video previewer)
2. Lamides: Zaprojektowanie oświetlenia do akwarium słonowodnego z odpowiednim sterowaniem cyklu świecenia z możliwością monitorowania stanu pracy urządzenia
3. National Instruments: LabVIEW Real-Time i LabVIEW FPGA – zastosowania we wbudowanym sterowaniu i monitoringu urządzenia
4. Texas Instruments: Wykonanie badań, opracowanie dokumentacji i materiałów wsparcia technicznego oraz dydaktycznego wybranego produktu Texas Instruments
5. Zoolek: Wstępny projekt samodzielnego czujnika pH z komunikacją BLE i energy harvestingiem
Projekty badawczo-rozwojowe - zgłoszone na rok akademicki 2021-2022 pod opieką Zbigniewa Kuleszy:
1. Apator Elkomtech S.A.: Analizator sieci elektrycznej/energetycznej
2. Apator Elkomtech S.A.: Analizator ciągłości obwodów elektrycznych
3. Apator Elkomtech S.A.: Integracja kilku systemów operacyjnych w procesorze wielordzeniowym
4. ZF Automotive Systems Poland sp. z o.o.: System zasłaniający radar znajdujący się z przodu samochodu
5. ZF Automotive Systems Poland sp. z o.o.: System automatycznej kalibracji stanowiska testowego typu HiL (Hardware in the Loop)
Projekty nie wybrane do realizacji przez studentów
6. Lamides:  Zjawisko fali stojącej w obudowie bass-reflex głośnika dynamicznego, jego wpływ na charakterystykę SPL zestawu i metody redukcji tego wpływu.
7.      Ania Holding: Sterownik do stacji ładowania samochodów elektrycznych


O mnie

Urodziłem się w sierpniu 1967 r. w Sieradzu. Oprócz zainteresowań zawodowych - także interesuje mnie działalność charytatywna, społeczna, kulturalna (konkrety na życzenie). Aktualnie zamieszkały w Sieradzu.

Doświadczenie zawodowe

 

1997–2022 Politechnika Łódzka, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Asystent, wykładowca (od 2006), starszy wykładowca (od 2011), starszy asystent (od 2021).

Do moich głównych zadań należy m.in. praca naukowo-dydaktyczna, uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, prowadzenie wielu specjalistycznych zajęć i laboratoriów, opieka nad kilkunastoma pracami dyplomowymi. Opiekun do spraw kontaktów DMCS z przemysłem (w szczególności w sprawach studenckich).

Osiągnięcia (patrz Załącznik 1 - wysyłany na życzenie):

-          współudział w tworzeniu i wprowadzeniu nowego programu studiów na specjalnościach, aktualnie twórca i opiekun 9 bloków na EiT i 5 na Mechatronice.

-          przygotowanie programu, prowadzenie zajęć i kierowanie kilkoma unikalnymi w skali skraju przedmiotami (m.in. "Język VHDL", "Modelowanie i synteza cyfrowych układów scalonych", "Komputery i sterowniki przemysłowe"),

-          opiekun grupy studenckiej, współopiekun około 300 obronionych prac dyplomowych (w tym nagrodzonych w konkursach),

-          współudział w wielu projektach badawczych: nagrodzony szeregiem krajowych i międzynarodowych wyróżnień,

-          sprawowanie opieki nad specjalistycznymi laboratoriami (m.in. kierownik Pracowni Termografii Komputerowej, Laboratorium Pomiarów Elektromagnetycznych, Laboratorium Systemów Sterowania w Elektronice Przemysłowej), laboratoria w CTI PŁ (Laboratorium Systemów Mikroprocesorowych i Mikrokontrolerów)

-          współudział w przygotowaniu dokumentów do międzynarodowych projektów, w tym finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

1991–1992 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Lublin

-          Ośrodek Poradnictwa Rodzin

Wykształcenie

1992-1997 Politechnika Łódzka

-          Studia dzienne magisterskie

-          Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki

-          Kierunek elektronika, moduł Elektroniczna Aparatura Medyczna

-          Uzyskany tytuł: magister inżynier

-          Ukończył studia z wyróżnieniem

1991-1992 Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

-          Studia doktoranckie

-          Seminarium psychologii wychowawczej i rodziny

1986-1991 Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

-          Studia dzienne magisterskie

-          Absolwent Wydziału Nauk Społecznych

-          Kierunek psychologia

-          Uzyskany tytuł: magister

-          Tematyka dyplomowania na Seminarium psychologii wychowawczej i rodziny

-          Ukończył studia z wyróżnieniem

1982-1986 Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

Krótka aplikacja

-          Aktualnie pracownik uczelni technicznej: naukowo-dydaktyczny.

-          Dobra lub bardzo dobra umiejętność projektowania analogowych i cyfrowych obwodów elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów przemysłowych.

-          Znajomość wielu języków programowania (C, asemblery) i oraz języków opisu sprzętu (HDL, VHDL, Verilog), procesory, mikroprocesory, mikrokontrolery (8-32bit, w tym ARM, AVR inne), również znajomość systemów wbudowanych, mikrosystemów operacyjnych.

-          Doskonale: układy programowalne (FPGA - Xilinx).

-          Także PLC, systemy Scada, sieci komputerowe i przemysłowe. Obwody analogowe - m.in. systemy akwizycji danych.

-          Doskonała znajomość systemów termografii i termowizji (Kierownik Pracowni Termografii Komputerowej).

-          Dobra znajomość zagadnień EMC (Kierownik Pracowni EMC).

-          Duże doświadczenie w formułowaniu, prowadzeniu i realizacji projektów badawczych, także uczestnictwo w Programach Ramowych UE.

Zainteresowania

Książki, majsterkowanie, komputery

Informacje dodatkowe

Prawo jazdy kat. B

Punktualność, zaangażowanie w wykonywaną pracę


Projekt ASIC - ilustracje
Projekt systemu pomiarowego - ilustracje

Dawniejsze publikacje
EM Tébar-Martínez, L Hurtado Llopis, W Bak, Z Kulesza, A Napieralski
European Association for the Development of Renewable Energies, Environment …
2021
Modelling of Transmission Lines Inside Modern Integrated Semiconductor and test boards
M Zubert, M Jankowski, Z Kulesza, A Napieralski
IEEE Access 9, 87182-87195
2021
Positive Effects of the Migration from Ka-Band Satellite to 4G Solution for the Communication Needs of a Scattered Set of 1 MW Solar Farms in Poland: A User’s Experience
EMT Martínez, W Bąk, L Hurtado, Z Kulesza, A Napieralski
Preprints
2021
Application of Scattering Parameters to DPL Time-Lag Parameter Estimation at Nanoscale in Modern Integration Circuit Structures
M Zubert, Z Kulesza, M Jankowski, A Napieralski
Energies 14 (15), 4425
2021
Positive effects of the migration from Ka-band satellite to 4G solution for the communication needs of a scattered set of 1 MW solar farms in Poland: a user’s experience
W Bąk, L Hurtado, ZKMS Eng
2021
Design and optimization of telecommunication systems for a scattered group of 1 MW photovoltaic farms in Poland
W Bąk, A Napieralski, EM Tébar-Martínez, Z Kulesza
2020
Real-time prediction of acute cardiovascular events using hardware-implemented Bayesian networks
W Tylman, T Waszyrowski, A Napieralski, M Kamiński, T Trafidło, ...
Computers in Biology and Medicine 69, 245-253
2016
Simulation of medical data as a way of speeding up development of algorithms for a system for estimation of patient's health
M Wenerski, W Tylman, A Napieralski, T Trafidło, T Waszyrowski, ...
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska
2014
Decision support system for real-time monitoring of patients with cardiovascular risks
W Tylman, T Waszyrowski, A Napieralski, Z Kulesza, R Kotas, P Marciniak, ...
Information Technologies in Biomedicine, Volume 4, 293-302
2014
Active control of boundary conditions for dynamic thermal characterization of electronic components
M Janicki, T Torzewicz, Z Kulesza, A Napieralski
Microelectronics Journal 44 (11), 1019-1024
2013
Accuracy and boundary condition independence of Cauer RC ladder compact thermal models
M Janicki, T Torzewicz, Z Kulesza, A Napieralski
Microelectronics Journal 44 (7), 619-622
2013
Influence of boundary conditions on thermal RC ladder model element values
M Janicki, T Torzewicz, Z Kulesza, L Starzak, A Napieralski
29th IEEE Semiconductor Thermal Measurement and Management Symposium, 71-75
2013
Badania czynnej powierzchni ściernicy supertwardej w widmie promieniowania podczerwonego.
R Dębkowski, Z Kulesza, T Torzewicz
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
2013
Badania CPS ściernicy supertwardej w widmie promieniowania podczerwonego
R DĘBKOWSKI, Z KULESZA, T TORZEWICZ
W: Materiały XXXVI Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, Rzeszów
2013
System for estimation of patient’s state–discussion of the approach
W Tylman, T Waszyrowski, A Napieralski, M Kamiński, Z Kulesza, R Kotas, ...
New Results in Dependability and Computer Systems, 501-511
2013
Dual cold plate system with active temperature and heat flux control
M Janicki, Z Kulesza, T Torzewicz, A Napieralski
18th International Workshop on THERMal INvestigation of ICs and Systems, 1-4
2012
Boundary condition independence of Cauer RC ladder compact thermal models
M Janicki, T Torzewicz, Z Kulesza, A Napieralski
Proc. of Nanotech 2, 833-836
2012
Active control of circuit cooling conditions for transient thermal measurement purposes
M Janicki, Z Kulesza, T Torzewicz, A Napieralski
2011 17th International Workshop on Thermal Investigations of ICs and …
2011
ECG signal filtering for high definition Holter monitoring system
T Wojnarowski, R Kotas, P Marciniak, R Tomala, Z Kulesza, A Napieralski
Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, 137-141
2011
Automated stand for thermal characterization of electronic packages
M Janicki, Z Kulesza, T Torzewicz, A Napieralski
2011 27th Annual IEEE Semiconductor Thermal Measurement and Management …
2011
Distributed network of remote sensors for real time prediction of hot spot temperature values
M Janicki, Z Kulesza, A Napieralski
SENSORS, 2010 IEEE, 656-659
2010
Model of human palm controlled by glove with micromachined accelerometers
R Kotas, Z Kulesza, W Tylman, A Napieralski, P Marciniak
Proceedings of the 17th International Conference Mixed Design of Integrated …
2010
Universal tool for estimation of programmable logic controllers processing power
S Marasek, Z Kulesza
Proceedings of the 17th International Conference Mixed Design of Integrated …
2010
Scripting languages for simulations in modern SCADA systems
P Marciniak, Z Kulesza, A Napieralski, R Kotas
Proceedings of the 17th International Conference Mixed Design of Integrated …
2010
Multichannel system for real time registration of electronic circuit temperature response
M Janicki, Z Kulesza, P Pietrzak, A Napieralski
Proceedings of the 17th International Conference Mixed Design of Integrated …
2010
PTAT sensor for chip overheat protection
M Szermer, M Janicki, P Pietrzak, Z Kulesza, A Napieralski
2010 26th Annual IEEE Semiconductor Thermal Measurement and Management …
2010
Universal Tool for Estimation of Programmable Logic Controllers Processing Power
Z Kulesza, S Marasek
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 51 (11), 48-51
2010
Multichannel readout system for registration of electronic system temperature response with high temporal resolution
M Janicki, Z Kulesza, P Pietrzak, A Napieralski
International Journal of Microelectronics and Computer Science 1 (3), 305-310
2010
Practical realization of PTAT sensor for ASIC overheat protection
M Szermer, M Janicki, Z Kulesza, A Napieralski
2009 15th International Workshop on Thermal Investigations of ICs and …
2009
Practical study of temperature distribution in a thermal test integrated circuit
M Janicki, M Szermer, S Klab, Z Kulesza, A Napieralski
2009 15th International Workshop on Thermal Investigations of ICs and …
2009
Digital filter implementation of function specification inverse algorithm
M Janicki, Z Kulesza, M Szermer, A Napieralski
2009 MIXDES-16th International Conference Mixed Design of Integrated …
2009
Design of the test ASIC for on-line temperature monitoring and thermal structure analysis
M Szermer, Z Kulesza, M Janicki, A Napieralski
2008 15th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits …
2008
Test ASIC for real time estimation of chip temperature
M Szermer, Z Kulesza, M Janicki, A Napieralski
Proc. 10th NSTI Nanotechnology Conf. Nanotech 3, 529-532
2008
Projekt układu ASIC przeznaczonego do badania rozpływu ciepła w układach scalonych
M Szermer, Z Kulesza, M Janicki
Mikroelektronika i Informatyka: prace naukowe, 69-72
2007
Signal Conditioning Based on Programmable Analog Circuits
P Pietrzak, W Tylman, Z Kulesza, B Pekoslawski, M Mularczyk, ...
Proceedings of the International Conference Mixed Design of Integrated …
2006
Implementation of Bayesian network in FPGA circuit
Z Kulesza, W Tylman
Proceedings of the International Conference Mixed Design of Integrated …
2006
System pomiaru drgań na potrzeby diagnostyki wibracyjnej zespołu generatora TZ-1 w elektrowni wodnej" Dębe"
P Pietrzak, P Podsiadły, S Wróblewski, Z Kulesza
Mikroelektronika i Informatyka: prace naukowe, 157-162
2005
Realizacja sieci probabilistycznej w strukturze FPGA; wytyczne dla procesu implementacji
Z Kulesza, W Tylman
Mikroelektronika i Informatyka: prace naukowe, 129-138
2005
Pomiar parametrów pojemnościowych akcelerometrów mikromaszynowych
Z Kulesza, K Szaniawski
Mikroelektronika i Informatyka: prace naukowe, 79-88
2004
Modyfikacja metody akwizycji danych pomiarowych w systemie monitorowania stanu technicznego dużych maszyn wirujących
P Pietrzak, Z Kulesza, M Piotrowicz, A Napieralski
Elektronizacja: podzespoły i zastosowania elektroniki 23 (2), 14-17
2003
Automatic people identification on the basis of iris pattern-image processing and preliminary analysis
P Jablonski, R Szewczyk, Z Kulesza, A Napieralski, M Moreno, ...
2002 23rd International Conference on Microelectronics. Proceedings (Cat. No …
2002
Automatic people identification on the basis of iris pattern-extraction features and classification
R Szewczyk, P Jablonski, Z Kulesza, A Napieralski, J Cabestany, ...
2002 23rd International Conference on Microelectronics. Proceedings (Cat. No …
2002
Calculation of the internal thermal resistance and ampacity of 3-core screened cables with fillers
GJ Anders, A Napieralski, Z Kulesza
IEEE transactions on power delivery 14 (3), 729-734
1999
Calculation of the Internal Thermal Resistance and Ampacity of Three-Core Screened Cables with Fillers
G Anders, A Napieralski, Z Kulesza
IEEE Power Engineering Review 18 (12), 52-52
1998
Thermovision and neural net methods for temperature field determination in LTCC module
W Tylman, Z Kulesza, A Napieralski
Au thor Index
B Babusiak, P Badura, J Barabas, M Basiaga, A Bednorz, S Borik, ...
Information Technologies in Biomedicine, Volume 4, 421
Mikromaszynowe czujniki drgań w nadzorze stanu technicznego dużych maszyn wirnikowych
P Pietrzak, Z Kulesza, W Tylman, M Piotrowicz, A Napieralski, A Bytnar
Prace 1–47


--------------- Ciekawostki ---------------  
B. Specjalistyczne szkolenia pracowników w zakresie elektroniki i informatyki przemysłowej
w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ
w roku 2011
relacja tutaj
A. Seminarium MyData i Scanditron 01.06.2011r. relacja tutaj
Wróć do strony głównej

Powrót na stronę główną - Informacje o stronie, prawa autorskie, legalność itd. tutaj
Informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych, kontakt i zapytania itd. tutaj
Prywatne serwery Zbigniewa Kuleszy zjk.pl. Aktualny dostawca Internetu - Vectra.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół redakcyjny zjk.pl: zjk7@wp.pl
W sprawie treści i działania strony oraz w sprawie funkcjonowania i udostępniania treści na serwerach zjk.pl - kontakt z administratorem: webmaster@zjk.pl lub zjk7@wp.pl

Valid HTML 4.01 TransitionalValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Poprawny CSS!

Copyright (c): Zbigniew Kulesza, Sieradz 2002-2022